Spis treści

 1. Planowanie przeprowadzki
  1.1 Określenie harmonogramu
  1.2 Inwentaryzacja i selekcja
 2. Wybór firmy przeprowadzkowej
  2.1 Kryteria wyboru
  2.2 Zawarcie umowy
 3. Przygotowanie pracowników
  3.1 Komunikacja
  3.2 Wsparcie pracowników
 4. Zabezpieczenie sprzętu IT
 5. Organizacja nowego biura
  5.1 Układ i aranżacja
  5.2 Montaż i uruchomienie
 6. Podsumowanie

Planowanie przeprowadzki

Określenie harmonogramu

 1. Wybór daty: Wybierz datę przeprowadzki, uwzględniając harmonogram firmy oraz ewentualne okresy wakacyjne, kiedy dostępność pracowników może być ograniczona.
 2. Opracowanie harmonogramu: Sporządź szczegółowy harmonogram działań, uwzględniając:
  • Termin pakowania
  • Montaż i demontaż mebli
  • Przenoszenie sprzętu IT
  • Transport
  • Rozpakowywanie i organizację nowego biura

Inwentaryzacja i selekcja

 1. Sporządzenie listy wyposażenia: Dokładna inwentaryzacja pomoże określić zakres przeprowadzki oraz ułatwi kontrolę nad sprzętem i dokumentacją.
 2. Selekcja: Zdecyduj, co przenieść do nowego biura, co przekazać do recyklingu, a co zutylizować. To doskonała okazja do pozbycia się zbędnych przedmiotów.

Wybór firmy przeprowadzkowej

Kryteria wyboru

 1. Doświadczenie: Szukaj firm specjalizujących się w przeprowadzkach biur.
 2. Reputacja: Sprawdź opinie i referencje innych firm.
 3. Zakres usług: Upewnij się, że firma przeprowadzkowa oferuje kompleksowe usługi, w tym pakowanie, transport, montaż i demontaż mebli, a także zabezpieczenie sprzętu IT.

Zawarcie umowy

 • Zakres prac: Określ zakres usług i odpowiedzialność firmy.
 • Koszt: Ustal przejrzysty kosztorys, unikając ukrytych opłat.
 • Ubezpieczenie: Upewnij się, że firma posiada ubezpieczenie od uszkodzeń.

Przygotowanie pracowników

Komunikacja

 1. Poinformowanie zespołu: Przekaż pracownikom informacje o terminie i planie przeprowadzki.
 2. Instrukcje pakowania: Zapewnij jasne instrukcje dotyczące pakowania i organizacji stanowisk pracy.

Wsparcie pracowników

 1. Materiały do pakowania: Zapewnij odpowiednią ilość pudeł, taśmy, markerów i etykiet.
 2. Etykietowanie: Oznacz każde pudełko, aby ułatwić rozpakowywanie w nowym biurze.

Zabezpieczenie sprzętu IT

 1. Kopia zapasowa danych: Upewnij się, że wszystkie dane są bezpiecznie zarchiwizowane.
 2. Demontaż i montaż sprzętu: Skorzystaj z pomocy specjalistów w zakresie odłączania, transportu i ponownego podłączania sprzętu komputerowego i sieciowego.
 3. Zabezpieczenie: Zabezpiecz sprzęt przed uszkodzeniami, stosując odpowiednie opakowania i zabezpieczenia.

Organizacja nowego biura

Układ i aranżacja

 1. Plan biura: Opracuj plan rozmieszczenia stanowisk pracy, sal konferencyjnych oraz stref socjalnych.
 2. Ergonomia: Upewnij się, że układ biura zapewnia komfort pracy i spełnia standardy BHP.

Montaż i uruchomienie

 1. Montaż mebli: Skorzystaj z pomocy profesjonalistów w montażu mebli.
 2. Podłączenie sprzętu IT: Sprawdź, czy sprzęt komputerowy i sieciowy działa prawidłowo.

Podsumowanie

Profesjonalna przeprowadzka biura w Warszawie wymaga starannego planowania i zaangażowania odpowiednich zasobów. Wybór doświadczonej firmy przeprowadzkowej oraz właściwe przygotowanie pracowników i sprzętu to klucz do sprawnego przeprowadzenia tego procesu. Dzięki temu poradnikowi zorganizujesz przeprowadzkę w sposób profesjonalny, minimalizując przestoje i stres związany ze zmianą lokalizacji.